FIR D’FËRDERUNG VUN DER LËTZEBUERGER SPROOCH

Ech sëtze mech an fir d’Fuerderung vun der Lëtzebuerger Sprooch. D‘Lëtzebuergescht ass net meng Mammesprooch an awer hunn ech et schonn ëmmer wichteg fonnt, dat mer ons Sprooch oprecht halen.Mat der Sprooch sollt ee Leit net Angscht maan, oder Gesellschaft auseneen dréiwen! Ech sinn der Iwwerzeegung, dat mer mat onser Sproochepolitik um gudde Wee sinn, […]