Wo und wie sollen die 2000 zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen werden, die sich aufgrund des prognostizierten Wachstums der Gemeinde ergeben? Die prognostizierte Entwicklung der Gemeinde Wiltz hängt damit zusammen, dass wir als Gemeinde das Ziel hatten, der nationalen Aufforderung zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum gerecht zu werden.Dabei ist zu erwähnen, dass dieses Wachstum weitere...

Fir dass de Virus esou wéineg wirtschaftlech a gesellschaftlech Schied wei méiglech produzéiert, huet d’Regierung eng Rei vu Moossname geholl. 180.000 Leit ass et erméiglecht ginn, de sougenannten „Chômage partiel“ ze kréien, wat enger Mass u Betriber d’Liewen e bësse manner schwéier gemaach huet. D’Käschte...

Die Sozialdemokratie steckt europaweit in der Krise. Auch in Luxemburg musste die LSAP in den vergangenen Jahren eine Wahlschlappe nach der anderen hinnehmen. Im Interview sprechen Georges Sold (27) und Amir Vesali (23), Präsident und Generalsekretär der Jugendorganisation „Jonk Sozialiste Lëtzebuerg“ (JSL), über das Nachwuchsproblem ihrer Mutterpartei und...

Zu Gast beim “lëtzebuerger Land” - 13 septembre 2019 Il est grand temps d’assumer le fait que la crise écologique renforce déjà actuellement et creusera davantage les inégalités. Afin d’éviter une « vraie crise sociétale », il est impératif de combattre ces inégalités à différents niveaux. Une première approche...

De Regierungsaccord 2018-2023 vu GAMBIA 2.0 Den 03.Dezember 2018, ass no Woche vu schwéiere Verhandlungen, den aktuelle Regierungsaccord fir di kommend Legislaturperiode 2018-2023 endlech vun deenen dräi Koalitiounspartner ofgeseent ginn. Et sollt ee villverspriechenden Accord ginn, de betonfest ass an di knapp Majoritéit mat 31 Sëtz net a wackele bréngt. Ënnert anerem sinn do och all di...

FIR DAT RECHT OP ENG AUSBILDUNGSPLATZ FIR JIDEREEN Ëmmer erëm kréien ech di lescht Deeg ze héieren, dat ee Jonke vun engem Patron säi Stage net accordéiert kritt huet oder een iwwerhaapt keng Platz fonnt huet fir ee Stage ze mann! 2012, louch de Chômage vun de Jonker bei 18.8%. Dat heescht bal 1...